Posted in wisata luar dan lokal

Pura Uluwatu Bali

Pura Uluwatu Bali, mempunyai status bagaikan Pura Sad Kahyangan Alam ataupun cagak poros mata angin pulau Bali. Posisi pura terdapat di atas suatu busut karang…

Continue Reading...